• Baner

Zarząd Klubu

Prezes klubu: Damian Zdolski

Wiceprezes ds organizacyjnych: Antoni Staniek tel. 603 658 011

Skarbnik: Grzegorz Marsowicz

Sekretarz: Marian Krupiński

Członek ds mediów: Sławomir Moskała tel. 506 148 072

Członek ds młodzieży: Stanisław Bylok

Drukuj E-mail

  • agencja
  • auto
  • autocze
  • silniki
  • multi